Engel Ruud's Angels
Welkom Engelen Het doel Het plan Contact Site map
 
RUUD'S ANGELS :: Welkom

Iedereen heeft wel eens verhalen gehoord over engelen. Engelen trekken mensen weg van de afgrond en voor naderende treinen vandaan. Zij waarschuwen mensen gevaarlijke situaties te vermijden. Zij geven leiding bij moeilijke beslissingen. Zij troosten, verlichten en genezen.

Maar hoe kun je engelen ertoe bewegen je te helpen? Je kunt nu leren hoe je een relatie met de engelen kunt ontwikkelen, zodat, wanneer je erom vraagt, zij antwoorden. Je kunt lezen hoe mensen specifieke technieken hebben gebruikt om leiding en inspiratie van de engelen te ontvangen. Hoe engelen voor hen aan het werk gingen, van het aanpakken van de gewone details van het leven tot wonderbaarlijke genezing bij snelweg ongelukken toe.

Het eerste wat je je kunt afvragen is: Wat zijn engelen en waarom beantwoorden zij onze gebeden? Engelen zijn voor God wat zonnestralen zijn voor de zon. God schiep de engelen om te dienen en voor ons te zorgen. Het beantwoorden van onze gebeden is hun reden van bestaan. Ondanks het feit dat wij in de materiƫle wereld leven, hebben wij een speciale verbinding met God door Zijn engelen. Ieder van ons heeft een deel van God, een goddelijke vonk, binnen zich, die ons toestaat de engelen om hulp te vragen - en resultaten te verwachten!

Zolang het positief is wat je hen vraagt en het anderen niet zal kwetsen of in strijd is met je levensplan, zullen de engelen je aanroep beantwoorden. Je kunt ze niet alleen om persoonlijke hulp vragen, maar je kunt ze ook sturen - hen zelfs bevelen geven grotere taken uit te voeren, zoals het bestrijden van misdaad en het beschermen van kinderen tegen geweld en drugs. De engelen wachten letterlijk op je opdrachten. Want er is een regel die ze zelden zullen verbreken. Zij bemoeien zich niet met onze wereld totdat wij het hen vragen. Houd dat in gedachten als je dit tien-stappenplan gaat bestuderen om de engelen voor je aan het werk te krijgen.

"Want Hij zal aangaande u Zijn engelen gebieden,
dat zij u behoeden op al uw wegen."
- Psalm 91:11

Inhoud © 2007 - 2013 Ruud Tax
Design door Time Paradox